COMUNITAT VALENCIANA


Tarifa general: 9.00€
DON BOSCO/
SALESIANS
ALACANT
ALACANT
SALESIANS 
SAN VICENTE FERRER
ALCOI
ALACANT
AUDITORI
W. AYGUALS D'IZCO
VINARÒS
CASTELLÓ
TEATRE DEL RAVAL
CASTELLÓ
DE LA PLANA
CASTELLÓ
Carrer del Comte 
Pestagua, 38
TEATRE MUNICIPAL
CARMEN TUR
LA VALL D'UIXÓ
CASTELLÓ
CENTRE CULTURAL
MARIO MONREAL
SAGUNT
VALÈNCIA
AUDITORI 
DE CASTALLA
CASTALLA
ALACANT
CASA DE LA CULTURA
PORT
DE SAGUNT
VALÈNCIA
MUSEU FALLER
GANDIA
VALÈNCIA
TEATRE DEL RAVAL
GANDIA
VALÈNCIA
TEATRE SERRANO
GANDIA
VALÈNCIA
SALESIANS
SAN JUAN BOSCO
VALÈNCIA
VALÈNCIA
TEATRE FLUMEN
VALÈNCIA
VALÈNCIA