BARCELONA

NOM DE LA SALA

ADREÇA

LOCALITAT / ZONA

AFORAMENT

CAL BOLET

VILAFRANCA
DEL PENEDÈS
350 PLACES
CAL_BOLET_VILAFRANCA_DEL_PENEDÈS.jpg


 Obres de teatre escolar a Vilafranca del Penedès: 

*Clic sobre el títol per veure informació*

EL LAZARILLO DE TORMES.jpg

DATA

15/02/2023

HORARIS

1ª SESSIÓ: 09:45    2ª SESSIÓ: 11:15    

ROMEO AND JULIET.jpg

DATA

02/03/2023

HORARIS

1ª SESSIÓ: 09:45    2ª SESSIÓ: 11:15    

BASIL THE LITTLE HOLMES.jpg

DATA

03/03/2023

HORARIS

1ª SESSIÓ: 09:45    2ª SESSIÓ: 11:15    

L'ANEGUET LLEIG.jpg

DATA

10/03/2023

HORARIS

1ª SESSIÓ: 09:45    2ª SESSIÓ: 11:15    

MATILDA.jpg

DATA

16/03/2023

HORARIS

1ª SESSIÓ: 09:45    2ª SESSIÓ: 11:15    

SCHOOL OF MAGIC.jpg

DATA

18/04/2023

HORARIS

1ª SESSIÓ: 09:45    2ª SESSIÓ: 11:15